Dziś jest poniedziałek 05 czerwca 2023 r. Godzina 04:23 Imieniny Bonifacego, Kiry, Waltera

Dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków

Dotacja na przydomowe oczyszczalnie ściekówWójt Gminy Sochaczew ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, które udzielane będzie w formie dotacji ze środków budżetu gminy.

Wnioski można składać w terminie od dnia 23.08.2022 r. do dnia 31.10.2022 r. do godz. 15.00 włącznie. Wnioski można złożyć osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańca lub pocztowo wysyłając na adres siedziby Urzędu Gminy (ul. Warszawska 115, 96-500 Sochaczew). Liczy się data wpływu wniosku do Urzędu.

Zadanie należy wykonać dopiero po podpisaniu umowy o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków tj. koszty za zakup i montaż muszą być poniesione po podpisaniu umowy.

Umowa zostanie podpisana po dostarczeniu przez Wnioskodawcę kompletnego wniosku, jednak nie wcześniej niż 1 stycznia 2022r.

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków zostały określone w Gminnym Programie budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sochaczew w latach 2022-2024, stanowiącym załącznik do uchwały nr XLV/235/2022 Rady Gminy Sochaczew z dnia 27 lipca 2022r.

O dofinansowanie mogą starać się właściciele/ współwłaściciele/ użytkownicy wieczyści nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Sochaczew, gdzie brak jest zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej lub których podłączenie do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej jest z przyczyn technicznych niemożliwe bądź ekonomicznie nieuzasadnione.

Wysokość dofinansowania wynosi do 70% udokumentowanych poniesionych kosztów brutto na zakup lub zakup z montażem przydomowej oczyszczalni ścieków, jednak nie więcej niż 7.000,00 zł brutto.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z zasadami przyznawania dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dofinansowaniu będą podlegać wyłącznie przydomowe oczyszczalnie ścieków posiadające atesty i certyfikaty o dopuszczeniu danych wyrobów budowlanych do obrotu oraz powszechnego stosowania w budownictwie, zapewniające poziom oczyszczania ścieków zgodny z przepisami prawa.

Dofinansowanie przyznawane będzie na bieżąco wg kolejności składania wniosków do czasu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy na rok 2022r.

Druk wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia można pobrać poniżej lub w Biurze Obsługi Mieszkańca, w Urzędzie Gminy Sochaczew.

Dokumenty do pobrania:

1. Uchwała nr XLV/235/2022 Rady Gminy Sochaczew z dnia 27 lipca 2022r.


2. Gminny Program budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sochaczew w latach 2022-2024 – załącznik do uchwały nr XLV/235/2022 Rady Gminy Sochaczew z dnia 27 lipca 2022r.

3. Wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Sochaczew na dofinansowanie kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sochaczew – załącznik nr 1 do Programu.

3.1 Wzór oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością – załącznik nr 1 do Wniosku o udzielnie dotacji.

3.2 Wzór oświadczenia współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na wybudowanie i użytkowanie przydomowej oczyszczalni ścieków, likwidację istniejącego zbiornika na nieczystości ciekłe (szamba) oraz wypłatę dotacji współwłaścicielowi, który ubiega się o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków – załącznik nr 2 do wniosku o udzielnie dotacji.

3.3 Wzór oświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat wobec Gminy Sochaczew – załącznik nr 3 do wniosku o udzielnie dotacji.

3.4 Wzór oświadczenia o braku sprzeciwu Starosty Sochaczewskiego do zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków – załącznik nr 4 do wniosku o udzielnie dotacji celowej

4. Wzór Umowy o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy na dofinansowanie kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sochaczew – załącznik nr 2 do Programu.

5. Wzór zawiadomienia o zakończeniu budowy przydomowej oczyszczalni ścieków – załącznik nr 3 do Programu.

5.1 Zgłoszenie do Urzędu Gminy w Sochaczewie rozpoczęcia eksploatacji wykonanej przydomowej oczyszczalni ścieków – załącznik nr 1 do zawiadomienia o zakończeniu budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.

5.3 Wzór oświadczenia o zgodności wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków ze zgłoszeniem budowy – załącznik nr 2 do zawiadomienia o zakończeniu budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.

5.3 Wzór oświadczenia o likwidacji zbiornika na nieczystości ciekłe (szamba) – załącznik nr 3 do zawiadomienia o zakończeniu budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.

6. Wzór protokołu odbioru przydomowej oczyszczalni ścieków - załącznik nr 4 do Programu.

 
Nabór wniosków anulowany - planowany nabór w 2023 roku na podstawie nowej uchwały.

/-/ Wójt Gminy Sochaczew

Data dodania 25 sierpnia 2022

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij