Dziś jest wtorek 28 września 2021 r. Godzina 18:16 Imieniny Libuszy, Wacławy, Wacława

Zwrot kosztów dowozu niepełnosprawnych uczniów do placówek oświatowych

Zwrot kosztów dowozu niepełnosprawnych uczniów do placówek oświatowych

Zgodnie z nowymi przepisami, samorządy zobowiązane są do indywidualnego obliczania kosztu transportu dla każdego opiekuna osoby niepełnosprawnej


   3 grudnia 2019 r. weszły w życie nowe przepisy Prawa oświatowego w sprawie zwrotu rodzicom kosztu dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych. Dla rodziców i samorządu oznacza to nowy sposób wyliczania kosztów przejazdu i nowe umowy. Zgodnie z nowymi przepisami, samorządy zobowiązane są do indywidualnego obliczania kosztu transportu dla każdego opiekuna osoby niepełnosprawnej.

   Jedną z podstaw do obliczania kosztów dojazdu stanowi średnia cena jednostki paliwa w gminie, którą na każdy rok szkolny określi rada gminy. W gminie Sochaczew stosowna uchwała podjęta została 25 sierpnia 2021 r. Do wyliczenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie na rok szkolny 2021/2022, przyjęto w Gminie Sochaczew średnie ceny paliw oleju napędowego (5,37 zł za litr), benzyny (5,60 zł za litr); autogazu (2,51 zł za litr). Określona kwota jednego litra paliwa znajdzie zastosowanie przy zawieraniu umowy o zwrot kosztów dowozu dzieci z niepełnosprawnościami do placówek oświatowych. Liczba kilometrów będzie mnożona przez cenę paliwa (zużywanego na kilometr) właściwego dla pojazdu, którym dowożone jest dziecko.

   Przypominamy, że na mocy art. 32 ust. 6 oraz art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t.j. Dz.U.2021 poz 1082) Gmina zobowiązana jest do:

  • zapewnienia niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice;
  • zapewnienia uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;
  • zapewnienia dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą: a) 24. rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, b) 25. rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

zwrotu kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa w pkt 2 i 3, oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka, wymienionych w pkt 2 i 3, na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem, a rodzicami, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.

  1. Wymagane dokumenty:WNIOSEK w sprawie dowozu dziecka/ucznia niepełnosprawnego do przedszkola/szkoły/ośrodka.Kopia aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka/ucznia.
  2. Skierowanie dziecka do kształcenia specjalnego w danym /przedszkolu/szkole/ośrodku lub jeśli nie posiada skierowania – zaświadczenie potwierdzające przyjęcie /uczęszczanie dziecka do przedszkola/szkoły/ośrodka.
  3. Ksero dowodu rejestracyjnego samochodu
  4. Ksero polisy ubezpieczenia OC i NNW

Załącznik:

Załącznik nr 1 - Dowóz zorganizowany - wniosek
Załącznik nr 2 - Dowóz indywidualny - wniosek
Załącznik nr 3 - Oświadczenie

Data dodania 26 sierpnia 2020

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij