Dziś jest sobota 15 czerwca 2024 r. Godzina 18:26 Imieniny Jolanty, Lotara, Wita

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności


Gmina Sochaczew zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Oficjalna Strona Gminy Sochaczew.
 • Data publikacji strony internetowej:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
 • możliwość zmiany rozmiaru czcionki
 • możliwość wyświetlania w trybie wysokiego kontrastu
 • możliwość nawigacji klawiaturą

Treści niedostępne

 • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Wyłączenia

 • opublikowane filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących. Trwa uzupełnianie bazy napisów w filmach z Sesji Rady Gminy Sochaczew.
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Krzysztof Antczak
 • E-mail: informatyk@sochaczew.org.pl
 • Telefon: 468642630
Każdy ma prawo:
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Sochaczew
 • Adres: 96-500 Sochaczew, ul. Warszawska 115
 • E-mail: gminasochaczew@sochaczew.org.pl
 • Telefon: 468642600
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejście do  budynku Urzędu Gminy Sochaczew, ul. Warszawska 115, 96–500 Sochaczew:
 1. Na parkingu przed budynkiem znajduje się oznakowane miejsce dla osób niepełnosprawnych.
 2. Do urzędu jest podjazd dla niepełnosprawnych.
 3. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 4. W budynku jest winda.
 5. W budynku są toalety dla osób niepełnosprawnych.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W sytuacji, gdy osoba niepełnosprawna potrzebuje  bezpośredniej pomocy ze strony pracownika Urzędu, powinna w pierwszej kolejności skontaktować się z pracownikiem Sekretariatu – tel.: 468642600 lub mailowo gminasochaczew@sochaczew.org.pl. Pracownik Sekretariatu, po zdefiniowaniu potrzeby osoby niepełnosprawnej, realizuje ją bądź zawiadamia odpowiednią merytorycznie komórkę organizacyjną Urzędu lub przekazuje informacje o terminie ewentualnego spotkania z pracownikiem merytorycznie realizującym usługę. Po załatwieniu sprawy, pracownik Urzędu służy pomocą osobie niepełnosprawnej w opuszczeniu Urzędu.

Dostępność  tłumacza języka migowego

Aby skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego należy wcześniej zgłosić ten fakt w sekretariacie  Urzędu Gminy Sochaczew, ul. Warszawska 115, tel.: 468642600 lub mailowo na adres: gminasochaczew@sochaczew.org.plZgłoszenia należy dokonać  co najmniej  3 dni przed wizytą w urzędzie. Należy wskazać metodę komunikowania się.
Jak dokonać zgłoszenia?
Wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go: mailem na adres: gminasochaczew@sochaczew.org.pl lub pocztą na adres: Urząd Gminy Sochaczew, ul. Warszawska 115, 96-500 Sochaczew, telefonicznie – za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie, pod nr telefonu: 468642600
Usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Data dodania 10 czerwca 2021

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij