Dziś jest poniedziałek 22 kwietnia 2024 r. Godzina 18:01 Imieniny Łukasza, Kai, Nastazji

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ ZE ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY SOCHACZEW NA DOFINANSOWANIE BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY SOCHACZEW – NA LATA 2023 – 2024

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ ZE ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY SOCHACZEW NA DOFINANSOWANIE BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY SOCHACZEW – NA LATA 2023 – 2024

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
O UDZIELENIE DOTACJI
CELOWEJ ZE ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY SOCHACZEW NA DOFINANSOWANIE BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY SOCHACZEW – NA LATA 2023 – 2024

Wójt Gminy Sochaczew ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sochaczew, które udzielane będzie w formie dotacji ze środków budżetu gminy.


W dniu 16 sierpnia 2023 roku rozpocznie się nabór wniosków na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sochaczew.  Wnioski można złożyć osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańca lub poprzez wysłanie kompletu wymaganych dokumentów na adres siedziby Urzędu Gminy (ul. Warszawska 115, 96-500 Sochaczew). Dla skuteczności złożenia wniosku liczy się data jego wpływu do Urzędu. Projekt będzie realizowany w latach 2023 – 2024, zgodnie z poniższą tabelą.

Rodzaj czynności

2023 rok

2024 rok

Składanie wniosków

Od 16.08.2023 roku; godz.9.00 do 30.10.2023 roku; godz.15.00

Od 02.01.2024 roku; godz.9.00 do 30.09.2024 roku; godz.15.00

Realizacja umowy oraz przedłożenie do Urzędu Gminy dokumentów do rozliczenia

Do 20.11.2023 roku; godz.15.00

Do 20.11.2024 roku; godz.15.00

Wypłata dotacji dla wnioskodawców

Do 20.12.2023 roku

Do 20.12.2024 roku

 

Wnioskodawca może wykonać zadanie dopiero po podpisaniu z Gminą umowy o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków tj. koszty za zakup i montaż muszą być poniesione po podpisaniu umowy.

Umowa zostanie podpisana niezwłocznie po dostarczeniu przez Wnioskodawcę kompletnego wniosku – wg wzoru, wraz z wymaganymi załącznikami. Termin podpisania umowy będzie uzależniony od ilości wpływających wniosków. Dotujący dołoży starań, by termin ten nie był dłuższy, niż 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku.

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji zostały określone w „Regulaminie
w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Sochaczew na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sochaczew w latach 2023 – 2024
, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr LIX / 321 / 2023 Rady Gminy Sochaczew z dnia 26 lipca 2023 roku.

O dofinansowanie mogą starać się właściciele / współwłaściciele / użytkownicy wieczyści nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Sochaczew, gdzie brak jest zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej lub których podłączenie do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej jest z przyczyn technicznych niemożliwe bądź ekonomicznie nieuzasadnione.

Wysokość dofinansowania wynosi do 70% udokumentowanych poniesionych kosztów brutto na zakup lub zakup z montażem przydomowej oczyszczalni ścieków, jednak nie więcej niż 9.000,00 zł brutto.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z zasadami przyznawania dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dofinansowaniu będą podlegać wyłącznie przydomowe oczyszczalnie ścieków posiadające atesty i certyfikaty o dopuszczeniu danych wyrobów budowlanych do obrotu oraz powszechnego stosowania w budownictwie, zapewniające poziom oczyszczania ścieków zgodny z przepisami prawa.

Dofinansowanie przyznawane będzie na bieżąco wg kolejności składania wniosków do czasu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy – odpowiednio na rok 2023 i na rok 2024.

Druk wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia można pobrać poniżej lub w Biurze Obsługi Mieszkańca, w Urzędzie Gminy Sochaczew.

Dokumenty do pobrania:

  1. Regulamin w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Sochaczew na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sochaczew w latach 2023 – 2024
  2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sochaczew
  3. Oświadczenie właściciela / współwłaściciela w sprawie zgody na realizację zadania
  4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zasadami przetwarzania
  5. Oświadczenie właściciela / współwłaściciela w sprawie pomocy de minimis
  6. Wniosek o rozliczenie dotacji
  7. Zgłoszenie przystąpienia do eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Data dodania 09 sierpnia 2023

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij