Dziś jest poniedziałek 22 kwietnia 2024 r. Godzina 18:19 Imieniny Łukasza, Kai, Nastazji

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ DO UDZIAŁU W PROGRAMIE „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego  – edycja 2024

W związku z przystąpieniem Gminy Sochaczew do  Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego – Państwowego Funduszu Celowego.

Kwota całkowita realizacji Programu „Asystent osobisty osoby zniepełnosprawnością” – 124 542,00 zł

Kwota dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego –  124 542,00 zł


Wójt Gminy Sochaczew ogłasza nabór osób chętnych do skorzystania z Programu.

 

Program ma na celu zapewnienie dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Program adresowany jest do:

 • dzieci poniżej 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym lub traktowane na równi do wymienionych.

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawności w różnych sferach życia, w tym:

 • Wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej,
 • Wsparcia  uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie
 • Wsparcia uczestnika w przemieszaniu się poza miejscem zamieszkania
 • Wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem

Usługi asystenta mogą świadczyć:

 1. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka,  siostra PCK, fizjoterapeuta: lub
 2. osoby posiadające co najmniej 6-miesieczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np.: doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu: lub
 3. osoby wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, ( w przypadku osoby małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie).

Ważne!  Uczestnik Programu w pierwszej kolejności samodzielnie wybiera asystenta z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem Programu. Za członków rodziny należy uznać wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu a także osobę pozostająca w stosunku przysposobienia z uczestnikiem. Osoba niepełnosprawna dokonuje wyboru asystenta poprzez złożenie oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu. W przypadku braku takiego wskazania, wybór asystenta zaproponuje  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie.

W ramach Programu zaplanowano :

 • udział 3 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną
 • udział 1 osoby do 16 roku życia o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

PROGRAM JEST NIEODPŁATNY – uczestnik programu nie ponosi żadnych kosztów związanych z udziałem w nim.

Zgłoszenie kandydatów następować będzie na podstawie tzw. Karty zgłoszenia do programu ( plik do pobrania) wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ( oryginał do wglądu).

Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi udziału w programie, które zamieszczone zostały na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w zakładce Aktualności

https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia---edycja-2024

Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem pomocy w formie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Ilość osób którym zostaną przyznane usługi jest ograniczona.

 

Program realizowany będzie do 31.12.2024 roku.

 

 

Osoby zainteresowane tą formą pomocy prosimy o składanie zgłoszeń do Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochaczewie, pokój nr 6, osobiście lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: gops@sochaczew.org.pl następujących dokumentów:

 1. Karta zgłoszenia do Programu ( załącznik nr 7 do Programu)
 2. Karta zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej do Programu ( załącznik nr 8 do Programu)
 3. Klauzula informacyjna w ramach Programu
 4. Klauzula informacyjna RODO w ramach Programu ( załącznik nr 15 do Programu)
 5. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego
 6. Zaświadczenie o niekaralności oraz informację o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru, oraz pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna pranego dziecka z niepełnosprawnością ( w przypadku gdy usługi będą świadczone na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami do ukończenia 16 roku życia)

W celu uzyskania informacji prosimy o kontakt telefoniczny z Panią Sylwią Szydzińską - Kierownikiem GOPS w Sochaczewie Tel.  46 864 26 17

 

Wnioski przyjmujemy w dni pracy Ośrodka, tj. pon, wt, śr, pt w godz. 8:00 – 16:00

Czwartek jest dniem wewnętrznym pracy Urzędu.

Nabór wniosków prowadzony jest do wyczerpania puli dostępnych miejsc.
Dokumenty do pobrania:

Karta_zgłoszenia_2024


Klauzula informacyjna w ramach Programu_2024


Klauzula RODO_2024


Zakres czynności w ramach usług asystenta do Programu_2024
Data dodania 19 lutego 2024

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij