Dziś jest niedziela 14 lipca 2024 r. Godzina 16:18 Imieniny Kamili, Kamila, Marcelego

Jak uzyskać pomoc finansową

Artykuły
JAK UZYSKAĆ POMOC Z GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

 
O pomoc mogą ubiegać się osoby, które spełniają warunki określone w ustawie o pomocy społecznej. Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności z powodu:
- ubóstwa
- sieroctwa
- bezdomności
- bezrobocia
- niepełnosprawności
- długotrwałej lub ciężkiej choroby
-przemocy w rodzinie
- potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi
- potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
- bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego      zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
- trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy
- trudności w przystosowaniu się do życia, po zwolnieniu z zakładu karnego
- alkoholizmu  lub narkomanii
- zdarzenia losowego i sytuacji  kryzysowej
- klęska żywiołowa lub ekologiczna
 
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje: 

- Osobie samotnie gospodarującej , której dochód nie przekracza kwoty 776 zł. 

- Osobie w rodzinie , w  której dochód na osobę nie przekracza kwoty 600 zł. 

- Rodzinie , której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

 
Jak ubiegać się o pomoc?

 
                Jeżeli znalazłeś się w trudnej sytuacji życiowej , z którą nie możesz sobie poradzić przy wykorzystaniu własnych sił i środków , zgłoś się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Swojej Gminie. Pracownik socjalny przeprowadzi wywiad środowiskowy, umożliwiający uzyskanie oceny występujących problemów i zakresu potrzeb oraz udzieli szczegółowej informacji , jak również stosownej pomocy, kierując się dobrem osoby oraz rodziny przestrzegając obowiązujących ustaw. Wraz ze zgłoszeniem należy złożyć podanie wyjaśniające zaistniały problem. Do w/w podania należy dołączyć dochody netto za miesiąc poprzedzający złożenie podania. Następnie pracownik socjalny odwiedza osobę lub rodzinę starającą się 
o pomoc w miejscu zamieszkania. Na podstawie w/w procedury wnioskuje o pomoc do kierownika jednostki. 
 
DOKUMENTY WYMAGANE PRZY UDZIELANIU WSPARCIA FINANSOWEGO
 

Niezbędny jest dowód osobisty stwierdzający tożsamość. 

Osoba posiadająca zatrudnienie – zaświadczenie z zakładu pracy o osiąganych dochodach netto za miesiąc poprzedzający datę złożenia wniosku.
Osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy – decyzja przyznająca status osoby bezrobotnej, z prawem lub bez prawa do zasiłku, karta potwierdzająca ostatnią wizytę w Powiatowym Urzędzie Pracy.  
Osoba niepełnosprawna – odcinek renty z poprzedniego miesiąca, orzeczenie Komisji do spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia, orzeczenie Powiatowego Zespołu ds. orzecznika z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, orzeczenie lekarza orzecznika z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Emeryt/ rencista – odcinek emerytury lub renty lub zaświadczenie o wysokości świadczeń
 z organu upoważnionego za miesiąc poprzedzający datę złożenia wniosku.
Osoba  posiadająca  gospodarstwo rolne – ostatni nakaz płatniczy ( decyzja z Urzędu Gminy) 
 
Pomoc nie zostanie przyznana gdy :
Standard życia przewyższa zadeklarowane dochody. Nie zostaną złożone wymagane przez pracownika socjalnego dokumenty. Osoba ubiegająca się o pomoc nie chce współpracować z pracownikiem socjalnym w zakresie wykorzystywania własnych możliwości, uprawnień i zasobów. Pracownik socjalny stwierdzi marnotrawienie zasobów finansowych.  


Karta informacyjna - udzielenie pomocy

Brak artykułów

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij